LOGO.jpg

BSO IJburg

BSO IJburg

Ons doel is om de kinderen die wij opvangen een fijne plezierige middag te bezorgen, een middag die zij ervaren als hun eigen vrije tijd. Wij bieden kinderen kwalitatieve opvang in een huiselijke sfeer. In de voor de kinderen veilige en vertrouwde omgeving, sluiten wij aan bij hun belevingswereld. Niet alleen het pedagogisch handelen van de medewerksters spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van de ontwikkeling, maar ook de aanwezige groeps-/leeftijdsgenootjes. 

Op BSO IJburg hebben we drie verticale basisgroepen: kinderen van alle leeftijden zitten door elkaar. 

Groepen

Op de bso wordt gewerkt met drie vaste basisgroepen. Bij iedere basisgroep horen vaste pedagogisch medewerkers. De ouders en kinderen zijn op de hoogte van het werkrooster van de pedagogisch medewerksters en worden op de hoogte gebracht als er vervanging is (bij ziekte of vakantie). De pedagogisch medewerksters investeren in een goed contact met alle kinderen.

Kids Planet vindt spelen in de buitenlucht erg belangrijk, het ontbreken van een eigen tuin is hiervoor geen belemmering. Stint’s maken het mogelijk om gemakkelijk, en veilig, een van de vele buitenspeelplaatsen op te zoeken.

Onze ouders

Onze ouders zijn betrokken en vinden het fijn om een goede band te hebben met de pedagogisch medewerkers die hun kind verzorgen. Het contact tussen de pedagogisch medewerkster en de ouders vindt plaats wanneer de ouders het kind komt halen. Ondanks dat het kind gezien de leeftijd, vaak in staat is om zelf te vertellen hoe de dag was, blijft de overdracht ook op de bso belangrijk. De pedagogisch medewerker licht de ouder niet alleen in over eventuele praktische zaken, maar benoemd ook grappige gebeurtenissen en verhalen van die dag. Dit moment is het voor zowel de ouders als de pedagogisch medewerkster van groot belang om informatie uit te wisselen. 

Ons team

Het medewerkersteam van BSO IJburg bestaat uit Nascha, Hanane, Willemijn en Soraya, Deze vier pedagogisch medewerkers hebben ieder verschillende talenten, interesses en achtergronden. Deze diversiteit in het team brengt variatie in het aanbod aan activiteiten en is waardevol voor het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden. De pedagogisch medewerksters vullen elkaar aan in hun contact met de kinderen.

Inspectiebezoek 2017

Op 8 mei 2017 is een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.

"Tijdens het ophalen past een van de beroepskrachten tijdens het begroeten haar lichaamshouding en taalgebruik aan, aan het leeftijdsniveau van het kind. Zo komt een kind de beroepskracht begroeten en steekt zijn hand omhoog, vragend om een high five. De beroepskracht beantwoordt deze begroeting met een high five en vraagt hoe zijn vakantie is geweest en of deze 'chill' was. Het is duidelijk dat het kind dit leuk vindt en het kind vertelt over de vakantie. Het kind waardeert zichtbaar de individuele aandacht. De beroepskracht is ook geïnteresseerd in de verhalen van de andere kinderen. De kinderen lijken graag iets te vertellen aan de beroepskrachten over wat ze hebben gedaan en hoe het met ze gaat. De beroepskrachten kennen de persoonlijke situatie van de kinderen en gebruiken deze kennis in het contact. De beroepskrachten gedragen zich sensitief jegens de kinderen.."

 GGD Amsterdam, 21 juni 2017

Klik hier om het volledige rapport te downloaden

 

Contact

020 3375872
yanna@kdv-kidsplanet.nl

Openingstijden

Schooldagen 15:00 – 18:30
Vakantiedagen 07:45 – 18:30
52 weken per jaar met uitzondering van nationale feestdagen

Scholen

Montessorischool Steigereiland

Uurprijs

€ 7,05

Locatie

IJburglaan 365
1086 XT, Amsterdam

LRK-nummer 761190910