LOGO.jpg

BSO Amsterdam Noord

BSO Amsterdam Noord

Ons doel is om de kinderen die wij opvangen een fijne plezierige middag te bezorgen, een middag die zij ervaren als hun eigen vrije tijd. Wij bieden kinderen kwalitatieve opvang in een huiselijke sfeer. In de voor de kinderen veilige en vertrouwde omgeving, sluiten wij aan bij hun belevingswereld. Niet alleen het pedagogisch handelen van de medewerksters spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van de ontwikkeling, maar ook de aanwezige groeps-/leeftijdsgenootjes. 

We hebben op de BSO Amsterdam Noord 1 verticale basisgroep: kinderen van alle leeftijden zitten door elkaar. 

Groepen

Op de bso wordt gewerkt met 1 vaste basisgroep. Bij deze basisgroep horen twee pedagogisch medewerkers. De ouders en kinderen zijn op de hoogte van het werkrooster van de pedagogisch medewerksters en worden op de hoogte gebracht als er vervanging is (bij ziekte of vakantie). De pedagogisch medewerksters investeren in een goed contact met alle kinderen.

Kids Planet vindt spelen in de buitenlucht erg belangrijk, het ontbreken van een eigen tuin is hiervoor geen belemmering. Stints maken het mogelijk om gemakkelijk, en veilig, een van de vele buitenspeelplaatsen op te zoeken.

Onze ouders

Onze ouders zijn betrokken en vinden het fijn om een goede band te hebben met de pedagogisch medewerkers die hun kind verzorgen. Het contact tussen de pedagogisch medewerkster en de ouders vindt plaats wanneer de ouders het kind komt halen. Ondanks dat het kind gezien de leeftijd, vaak in staat is om zelf te vertellen hoe de dag was, blijft de overdracht ook op de bso belangrijk. De pedagogisch medewerker licht de ouder niet alleen in over eventuele praktische zaken, maar benoemd ook grappige gebeurtenissen en verhalen van die dag. Dit moment is het voor zowel de ouders als de pedagogisch medewerkster van groot belang om informatie uit te wisselen. 

Ons team

Het medewerkersteam van BSO Amsterdam Noord bestaat uit Jeanine en Jacinta, Pedagogisch medewerksters met ieder verschillende talenten, interesses en achtergronden. Deze diversiteit in het team brengt variatie in het aanbod aan activiteiten en is waardevol voor het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden. De pedagogisch medewerksters vullen elkaar aan in hun contact met de kinderen.

Inspectiebezoek 2017

Op 17 november 2017 is het eerste onaangekondigde jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.

"De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is observeerbaar en duidelijk beschreven. Over het waarborgen van de emotionele veiligheid is onder andere beschreven dat de organisatie ernaar streeft om voor kinderen een 'veilige haven' te creëren. Volgens het pedagogisch beleidsplan zijn er vier bronnen die hieraan bijdragen: de vaste beroepskracht, de leeftijdsgenootjes- de groep, het dagprogramma en het contact met de ouders. Zo wordt er gestreefd naar hoge continuïteit met betrekking tot de inzet van beroepskrachten, de beroepskrachten hebben een positieve en actieve houding en zij voeren persoonlijke gesprekken met de kinderen. Over de leeftijdsgenoten en de groep is bijvoorbeeld opgenomen dat de groep gedurende het jaar grotendeels een vaste samenstelling heeft, waardoor kinderen vertrouwd kunnen raken met hun groepsgenoten. In het pedagogisch beleidsplan is opgenomen dat de persoonlijke competenties onder andere worden gestimuleerd door het aanbod van materialen en activiteiten die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind en het geven van vrijheid aan het kind om eigen initiatieven en ideeën te hebben bij het uitvoeren van activiteiten.."

 GGD Amsterdam, 17 november 2017

Klik hier om het volledige rapport te downloaden

 

 

Contact

020 7735521
yanna@kdv-kidsplanet.nl

Openingstijden

Schooldagen tot 18:30
Vakantiedagen 07:45 - 18: 30
52 weken per jaar met uitzondering van nationale feestdagen

Scholen

De Bienkorf
De IJsbreker

Uurprijs

€ 7,20

Locatie

Zesde Vogelstraat 17
1022 XE, Amsterdam

LRK-nummer 147871992