LOGO.jpg

BSO Amsterdam Noord

BSO Amsterdam Noord

Ons doel is om de kinderen die wij opvangen een fijne plezierige middag te bezorgen, een middag die zij ervaren als hun eigen vrije tijd. Wij bieden kinderen kwalitatieve opvang in een huiselijke sfeer. In de voor de kinderen veilige en vertrouwde omgeving, sluiten wij aan bij hun belevingswereld. Niet alleen het pedagogisch handelen van de medewerksters spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van de ontwikkeling, maar ook de aanwezige groeps-/leeftijdsgenootjes. 

We hebben op de BSO Amsterdam Noord 1 verticale basisgroep: kinderen van alle leeftijden zitten door elkaar. 

Groepen

Op de bso wordt gewerkt met 1 vaste basisgroep. Bij deze basisgroep horen twee pedagogisch medewerkers. De ouders en kinderen zijn op de hoogte van het werkrooster van de pedagogisch medewerksters en worden op de hoogte gebracht als er vervanging is (bij ziekte of vakantie). De pedagogisch medewerksters investeren in een goed contact met alle kinderen.

Kids Planet vindt spelen in de buitenlucht erg belangrijk, het ontbreken van een eigen tuin is hiervoor geen belemmering. Voor de deur van de locatie is een grote speelplaats waar we dagelijks gebruik van maken.

Onze ouders

Onze ouders zijn betrokken en vinden het fijn om een goede band te hebben met de pedagogisch medewerkers die hun kind verzorgen. Het contact tussen de pedagogisch medewerkster en de ouders vindt plaats wanneer de ouders het kind komt halen. Ondanks dat het kind gezien de leeftijd, vaak in staat is om zelf te vertellen hoe de dag was, blijft de overdracht ook op de bso belangrijk. De pedagogisch medewerker licht de ouder niet alleen in over eventuele praktische zaken, maar benoemd ook grappige gebeurtenissen en verhalen van die dag. Dit moment is het voor zowel de ouders als de pedagogisch medewerkster van groot belang om informatie uit te wisselen. 

Ons team

Het team van BSO Amsterdam Noord bestaat uit Jeanine, Jacinta en Mia. Pedagogisch medewerksters met ieder verschillende talenten, interesses en achtergronden. Deze diversiteit in het team brengt variatie in het aanbod aan activiteiten en is waardevol voor het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden. De pedagogisch medewerksters vullen elkaar aan in hun contact met de kinderen.

836e50cf-b467-44ff-a290-6dad05b5febc.JPG

Inspectiebezoek 2019

Op 26 februari 2019 is een onaangekondigde jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.

"Zo hebben de beroepskrachten een positieve houding, geven zij het goede voorbeeld en maken zij contact of reageren zij op een contactinitiatief. Ook reageren de beroepskrachten op emoties van kinderen door te luisteren, ruimte te geven en te ondersteunen bij het verwoorden van gevoelens. De persoonlijke competenties worden gestimuleerd door oog te hebben voor verschillen tussen jongens en meisjes en hier rekening mee te houden in het dagprogramma (bijvoorbeeld knutselactiviteiten of ruimte voor beweging en grensverleggend spel), met kinderen te koken en te 'spelen met de natuur', in te spelen op spelideeën/initiatieven van de kinderen en creatieve workshops aan te bieden.”

 GGD Amsterdam, 15 april 2019

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.

 

 

Contact

020 7735521
bso@kdv-kidsplanet.nl

Openingstijden

Schooldagen tot 18:30
Vakantiedagen 07:45 - 18: 30
52 weken per jaar met uitzondering van nationale feestdagen

Scholen

De Bienkorf
De IJsbreker

Uurprijs

€ 7,57

Locatie

Zesde Vogelstraat 17
1022 XE, Amsterdam

LRK-nummer 147871992