LOGO.jpg

Kinderdagverblijf IJburg

Kinderdagverblijf IJburg

Ons doel is om kinderen die wij opvangen een fijne dag te bezorgen. Dit maken wij mogelijk door een veilig en vertrouwde omgeving te creëren. Vanuit deze veilige haven kan ieder kind zich, spelenderwijs en in zijn eigen tempo, ontwikkelen. Door een individuele benadering en het goede voorbeeld van de pedagogisch medewerkers leveren wij een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen die wij opvangen.

We werken op Kids Planet heel bewust met horizontale groepen: babygroepen en peutergroepen. Door voor deze leeftijdsindeling te kiezen, kunnen we opvang goed laten aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen.

Babygroep

De babygroep is voor kinderen tot twee jaar. De jongste kinderen van de groep hebben hun eigen dagritme. Steeds meer groeien de kinderen toe naar het vaste dagritme van de groep. Steeds meer activiteiten zijn in groepsverband: onder andere goed voor hun sociale ontwikkeling. 
We hebben op Kids Planet een babygroep, met een directe toegang tot de tuin. Een afgeschermde tuin voor de babygroep maakt het heel gemakkelijk om naar buiten te gaan, iets wat dus ook veelvuldig gebeurt. Ook de allerjongste!

Peutergroepen

De peutergroepen zijn voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Vanaf 20 maanden kunnen we kinderen die daar echt aan toe zijn al op de peutergroep plaatsen. Een van de peutergroepen is gelegen op de begane grond, de ander op de eerste verdieping. Beide hebben ze directe toegang tot een buitenruimte. We bieden onze peuters een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Het 'vrij spel' is een belangrijk onderdeel van de dag. Kinderen kiezen zelf waar ze mee spelen en met wie, ook bijvoorbeeld verven of kleien is op deze momenten mogelijk. Buitenspelen staat iedere dag minimaal een keer op de planning. Ook worden veel (creatieve) activiteiten georganiseerd, soms krijgen deze vorm door het thema van dat moment. 

Onze ouders

Onze ouders zijn betrokken en vinden het fijn om een goede band te hebben met de pedagogisch medewerkers die hun kind verzorgen. Het contact vindt grotendeels plaats tijdens de overdracht; een gesprekje bij het wegbrengen in de ochtend of het ophalen aan het einde van de dag. Er wordt verteld hoe het kind geslapen en gegeten heeft, maar juist belangrijk vinden we ook om te weten wat het kind op zijn dagen thuis heeft meegemaakt. 

Ons team

We hebben een heel vaste team van pedagogisch medewerkers. Kids Planet is ook voor hen als een tweede thuis. Ze benaderen kinderen warm en liefdevol. Ze leven zich in, zitten tussen de kinderen, ze spelen mee en praten met de kinderen. Ze zoekt in haar benadering naar de kinderen steeds naar de balans tussen veiligheid (bescherming en houvast) en autonomie (exploreren). Voor ouders zijn ze een vraagbaak, een klankbord en een voorbeeld. Ze geven ouders en kinderen het gevoel dat ze ‘thuis’ zijn. 

Babygroep: Kaoutar, Myrthe, Kirsten en Aimee
Peutergroep 1: Amal, Lisa en Brenda
Peutergroep 2: Danielle, Jolien en Aimee

Voeding

We hechten groot belang aan verantwoorde voeding die past bij de leeftijd van het kind en bij een gezonde levensstijl. Als voorbeeld: we drinken alleen water (of thee) en de kinderen krijgen bij de lunch ook rauwkost. In de middag eten we natuurlijk altijd ook nog vers fruit.
Er wordt geen warme maaltijd aangeboden, de kinderen lunchen met boterhammen. 

Inspectiebezoek 2017

Op 14 maart 2017 is een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.

"Op de locatie werkt een stabiel team van beroepskrachten. Ook worden op alle groepen stagiaires (boventallig) ingezet. De dagelijkse leiding is in handen van de vestigingsmanager; zij is tevens pedagoog. Als beroepskrachten of ouders een bepaalde hulpvraag hebben, observeert zij samen met de beroepskrachten kinderen in de groep. Ook wordt er gewerkt met mentorschappen en heeft de pedagoog maandelijks mentorgesprekken met de beroepskrachten over de kinderen."

 GGD Amsterdam, 24 April 2017

Klik hier om het volledige rapport te downloaden

 

Contact

020 7713561
anne@kdv-kidsplanet.nl

Openingstijden

Dagelijks van 07:45 – 18:15
52 weken per jaar met uitzondering van nationale feestdagen

Uurprijs

€ 8,35

Locatie

Duarte Pachecostraat 8
1086 XW, Amsterdam

LRK-nummer 166354247

IMG_4036.JPG